Sprawdź darmową dostawę!

Kiedy przycinać tuje?

Ogólna zasada dotycząca tego, kiedy przycinać tuje, mówi, że tego typu zabiegi przeprowadza się od końca marca do końca lipca, a najpóźniej do połowy sierpnia.

Trzeba mieć świadomość, że zbyt wczesne cięcie naraża rośliny na przemarzanie. Natomiast zbyt późno pobudza krzew do dalszego wzrostu – soki zaczynają krążyć, przez co młode gałązki nie zdążą zdrewnieć przed zimą.Tuje rosnące w żywopłocie przycina się 2–3 razy w sezonie, natomiast wolnorosnące obcina się, gdy zachodzi taka potrzeba i stają się zbyt duże. Pojedyncze krzewy nie rosną bowiem tak szybko. Ważne jest, by nie przycinać tui w czasie deszczu, ponieważ wilgoć sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Patogeny chorobotwórcze łatwiej przenikają przez miejsce cięcia.

Kiedy przycinać tuje?

Pierwsze przycinanie tui wykonuje się na wiosnę, przed rozpoczęciem wegetacji, czyli w drugiej połowie marca lub na początku kwietnia. Kolejne powinno być przeprowadzone latem (w czerwcu), ostatnie zaś najpóźniej w sierpniu. W przypadku formowania tui rosnących w żywopłocie należy zdecydować o formie strzyżenia – prostokąt czy trapez.
Ten ostatni kształt jest lepszym rozwiązaniem dla wzrostu roślin, ponieważ zapewnia większą ilość światła. Formując żywopłot, trzeba pamiętać, by obcinać tylko części zielone. Cięcie dalszych części gałęzi tui nie pobudza ich do wzrostu. W efekcie zbyt głębokiego cięcia odsłania się części rośliny, które nie są zielone, a przez to żywopłot wygląda na uschnięty. Poza tym pozbawienie krzewu zielonych części zaburzy proces fotosyntezy (zachodzi w igliwiu), przez co żywotnik może uschnąć.